Mặt bằng thiết kế chung cư và liền kề dự án Hồng Hà Tower

Mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư Hồng Hà Tower.

Thiết kế chung cư Hồng Hà Tower

Thiết kế chung cư Hồng Hà Tower

Mặt bằng Hồng Hà Tower

Thiết kế nhà ở thấp tầng, liền kề 89 Thịnh Liệt
Diện tích liền kề 89 Thịnh Liệt

Nhà ở thấp tầng 89 Thịnh Liệt

Những hình ảnh mặt bằng mới nhất, sẽ được tổng hợp nhanh chóng tại Website: http://www.honghatower.com.vn