Ngăn chặn nhà đầu cơ chung cư

Ngày 15/8 đến đây, Thông tư số 19/2016/TT-BXD, chỉ dẫn thực hành một số nội dung của Luật Nhà ở, do Bộ xây dựng ban hành sẽ mang hiệu lực thi hành.

Căn hộ chung cư

Theo quy định tại Thông tư này, các người đầu tư nhà ở chung cư Paragon Tower sẽ phải khiến thêm một số “thủ tục con” mới bán được nhà cho người dùng. Dư luận cho rằng, quy định này chỉ sở hữu tác dụng “làm khó chút xíu” đối có những đầu nậu.

Theo quy định tại Điều 32, Thông tư 19, quy định về điều kiện chuyển nhượng giao kèo tìm bán nhà ở thương mại nêu rõ: tổ chức, cá nhân đầu tư căn hộ ở của chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng giao kèo sắm bán nhà ở cho đơn vị, cá nhân khác lúc giấy tờ buộc phải cấp giấy chứng thực chưa nộp cho cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền.
những doanh nghiệp, tư nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng sắm bán nhà ở thương nghiệp mang quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng này cho đơn vị, tư nhân khác lúc giấy tờ bắt buộc cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền.
bên cạnh đó, ví như theo quy định trước đây, các người đầu tư nhà ở thương nghiệp không gặp vấn đề gì có việc bán lại cho người cần tìm để ở, thì nay với quy định tại Thông tư 19, các đầu nậu sẽ gặp chút cạnh tranh hơn trong giấy tờ mua bán. Cụ thể, Khoản 3, Thông tư 19 quy định: Việc chuyển nhượng hợp đồng tậu bán nhà ở Hồng Hà Tower phải thực hành trên nguyên tắc chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ.
Trường hợp hiệp đồng tậu bán với chủ đầu tư sở hữu đa dạng nhà ở (căn hộ, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng phần nhiều số nhà trong giao kèo ấy. “Nếu bên chuyển nhượng sở hữu nhu cầu chuyển nhượng một hoặc 1 số nhà ở trong tổng số nhà ở đã tìm của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng sắm bán nhà ở hoặc phụ lục giao kèo tìm bán nhà ở sở hữu chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước lúc thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng” – Thông tư quy định.
Theo đấy, sở hữu những người “ôm” rộng rãi căn nhà riêng lẻ trong một giao kèo mang chủ đầu tư, thì lúc bán nhà riêng lẻ cho người cần sắm để ở sẽ phải thực hành thêm một động tác là ký lại hiệp đồng sở hữu chủ đầu tư để tách riêng căn hộ muốn bán, hoặc ký phụ lục hợp đồng.
Trong trường hợp muốn không bị phiền hà khi phải ký lại giao kèo hay ký thêm phụ lục hợp đồng mang chủ đầu cơ thì các đầu nậu cần tách riêng từng căn hộ có những hiệp đồng riêng lẻ để dễ dàng lúc bán lại cho người sử dụng. Song, ngay cả việc muốn như vậy cũng chưa chắc đã được vì ví như “ôm” đến hàng vài chục căn hộ thì chủ đầu tư sẽ rất mệt có việc ký tới mấy chục hiệp đồng riêng lẻ.
cùng với ấy, lớp lang, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tìm bán nhà ở thương nghiệp cũng được Thông tư 19 quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hiệp đồng tìm bán nhà ở thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của luật pháp.
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng do 2 bên ký kết được lập thành 6 bản (3 bản để bàn giao cho chủ đầu tư lưu, 1 bản nộp cho cơ quan thuế, một bản bên chuyển nhượng giao kèo lưu, 1 bản bên nhận chuyển nhượng giao kèo lưu); trường hợp văn bản chuyển nhượng giao kèo phải thực hiện công chứng, chứng nhận thì mang thêm 1 bản để lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực.

Website: http://www.honghatower.com.vn/